The Achskelian Fallacy

Update

Ding!

Hejsa Alle!

Som i kan se på den XP total er I/vi nu level 4

Det betyder +1 til 2 stats og en Feat

Husk at opdatere alle Skills og defenses, da bonus for ½ leve, nu er 2

Comments

Idless

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.